Poker ako sa hra

Trojica kariet rovnakej hodnoty.
Hra Poker (1/2) - Ako sa hrá poker drakemoon Poker - Pravidlá hry.
Pridané:.8.2011, pravidlá pre hru poker.Blindy sú nútené stávky, ktoré sa musia do hry da ete pred zaatím samotného kola.Pred rozdaním kariet) musia do potu vloži vetci hrái.Zoberme si príklad, že pri hre.Vka big blindu zodpovedá hodnote minimálnej stávky stanovenej pre hru.Licituje sa v piatich kolách, vždy po rozdaní kariet Lowball hrái sa snažia drža najmeniu kombináciu kariet Texas hold em je to variant dvojkartového studu, s tm rozdielom, že karty otoené lícom nahor sú pre vetkch hráov spoloné.Ak má postupku viac hráov, vyhráva vyia postupka.Ako asto blafovat v pokri?Pokia má postupku viacero hráov, vyhráva hrá s vyou postupkou: je vyia ako.V hre ostal len mal poet protihráov a tak je väia anca, že zložia karty.Poker pravidlá žetóny Žetóny slúžia na podávanie stávok.Zvyovaním stávky môže hrá získa informácie o protihráovi a sile jeho kariet, ktoré ma na ruke.Zvi (raise) zvi pôvodnú stávku (vek blind).Môže sa jedna o ist blaf, kedy hrá na ruke nemusí ma žiadnu dobrú kartu alebo kombináciu kariet, hrá sa tiež môže snaži robi polovin blaf alebo jednoducho len chce, aby protihrái zložili karty, pretože hrá predvída, že v budúcom kole by mohli do hry prís karty.Vzhadom na rozmanité varianty pokru, rôznorodos pravidiel a jednotlivch situácií nie je možné vytvori jednu stratégiu a tvrdi, že je to najlepia poker stratégia na svete, pretože takéto nieo jednoducho neexistuje.Zdávajúci hrá je vždy oznaen žetónom.Dorovnávanie stávky sa môže použi pri pomalej hre, ke hrá nechce prezradi, že má na ruke dobré karty, s ktormi pravdepodobne vyhrá.Texas hold em Najobúbenejí typ pokru je nesporne Texas hold em, skrátene Holdem.Vidia ich len oni prípadne sú niektoré karty vyložené na stôl a vidia ich aj ostatní hrái.
Trojica tri karty rovnakej vekosti a dve karty, ktoré netvoria dvojicu figúry vetkch pä kariet tvoria J, Q, K, A bez ohadu na farbu, v každom prípade vak musia obsahova J, Q a K dve dvojice dve dvojice kariet rovnakej vekosti (napr.: J, J,.
Náhlym zvením stávky sa pre protihráa vytvoria nepriaznivé pot odds (neoplatí sa mu zvyova stávku).

Na zaiatku každej hry, alebo inak povedané handy, je hráom rozdan vopred stanoven poet kariet.
Ak je hrá posledn v poradí za stolom, dorovnanie stávky môže zamedzi aliemu zvyovaniu stávky, ktoré by sa mohlo vyskytnú v prípade, ak by samotn hrá znova navil stávku, pretože ak hrá len dorovná, tak sa kolo uzavrie a ide sa alej.
Pozícia za pokrovm stolom.

Sitemap